Naistele: puudub motivatsioon treenimiseks? Keskendu vähem intensiivsusele ja rohkem rahulolule

Liitud jõusaaliga, kavatsedes parandada oma vormi ning alandada kaalu, kuid kaotad juba nädalaga motivatsiooni ja lõpetad jõusaalis käimise. Tuleb tuttav ette? Sa ei ole üksi; paljudel meist on jõusaali liikmekaart, mida me kunagi ei kasuta.

Ajakirjas BMC Public Health avaldatud uuringus toodi välja, et keskendudes mugavatele ja stressivabadele harjutustele, võib see olla võti motivatsiooni ja keha aktiivsuse säilitamiseks.

Uurimistöösse kaasati 40 naist vanuses 22-49 aastat. Neist 29 loeti mitteaktiivseks (iganädalane treening on alla 120 minuti), samas 11 naist loeti aktiivseks (iganädalane treening on vähemalt 120 minutit).

Uuringu kaasautor, Ann Arboris asuva Michigani spordi, tervise ja aktiivsuse uuringukeskuse teadur Michelle Segar küsis koos kolleegidega naistelt, mis paneb neid ennast õnneliku ja edukana tundma.

Lisaks küsiti naiste uskumuste ja hoiakute kohta treeningute suhtes ning uurijad jälgisid kuidas need vastavad nende õnne ja edukuse mõõtmetele.

“Uus arusaam sellest, mis naisi tegelikult motiveerib võib tuua suure erinevuse nende võimes lisada oma igapäevaellu füüsilist aktiivsust – ja lõbutseda, seda tehes,” märkis Segar.

Uskumused treeningu kohta nullivad naiste vajaduse õnne ja edu järele

Teadlased leidsid, et õnne ja edukuse jaoks vajalikud elemendid olid mõlemas rühmas samad.

Naised teatasid, et õnneks ja rahuloluks on vajalik veeta aega koos pere, sõprade ja isegi lemmikloomadega ning aidata ka teisi inimesi. Enda lõõgastunult ja pingevabalt tundmine oli naistele veel üks oluline tegur õnne ja edukuse saavutamiseks, nagu ka eesmärkide saavutamine alates toidupoe külastasusest lõpetades edutamisega.

Huvitaval kombel aga leidsid teadlased, et mitteaktiivsete naiste juures neutraliseerisid uskumused treeningu kohta nende õnnetunde koostisosad. Näiteks mitteaktiivsed naised arvasid, et “toimiv” treening peab olema intensiivne, mis vähendas nende vajadust olla vabal ajal lõõgastunud.

Lisaks ütlesid mitteaktiivsed naised, et nad tundsid “survet” treenida oma tervise parandamiseks või kaalu alandamiseks, mis omakorda nurjas nende soovi olla vabal ajal pingevaba.

“Sa pead tegema seda just sel ajal ning nii kaua. Sa pead tegema seda treeningut. Sa pead olema nii hea,” teatas üks naine. “Ma tunnen, et see on minu jaoks liiga suur surve treenida, teha head sooritused ning pühenduda sellele ajakavale. Ma ei suuda pühenduda.”

Need tajutavad ootused füüsilisele aktiivsusele takistavad mitteaktiivsetel naistel jõuda oma treeningu eesmärgi ning  meeskonna tulemuseni samas on tulemusteni jõudmine üks nende õnnetunde ja edukuse nõue.

“Otsene vastuolu selle vahel, mida need madala aktiivsusega naised usuvad, et peaksid treeningu ajal tegema ning millised on nende soovid vabal ajal piirangutest vabaneda ning uueneda, demotiveerivad neid. Nende uskumused, selle kohta, millest treening peaks koosnema ja nende mineviku negatiivsed kogemused, kuidas treening tegelikult tundub, takistavad neil edukalt alustada ja säilitada füüsiliselt aktiivset elu.” Michelle Segar

Lihtsam lähenemine treeningule võib suurendada motivatsiooni

Segari ja tema kolleegide info kohaselt tekitavad harjumuspärased uskumused füüsilise aktiivsuse kohta valearusaamu treeningu nõuete osas.

“Meid kõiki on viimase 30 aasta jooksul suunatud treenima ning olema füüsiliselt aktiivne,” märgib Segar.

“Traditsiooniliste soovituste kaudu oleme õppinud arvama, et peaksime kaalu kaotamise ja tervise parandamise eesmärgil, treenima kõrge intensiivsusega vähemalt 30 minutit. Kuigi olemas on uuemad soovitused, mis võimaldavad lühema kestvusega madalama intensiivsused tegevusi, siis suur osa inimesi kas ei tea seda või ei usu neid soovitusi.”

Ta lisab, et sellised traditsioonilised soovitused võivad olla aidanud väikest hulka inimesi kuid elanikkonna kui terviku füüsilise aktiivsuse tõstmise juures on see läbi kukkunud.

“See traditsiooniline lähenemine treeningule võib tegelikult kahjustada treeningmotivatsiooni. Meie uuring näitab, et selline info vastuolulisus kahjustab väga kogemusi ja eesmärke, mida enamik naisi endale seadnud on,” ütles Segar.

Niisiis, mida saab teha naiste treeningmotivatsiooni suurendamiseks? Teadlaste arvamuse kohaselt peaks madala aktiivsusega naised võtma eeskuju väga aktiivsete naiste hoiakust. Naised, kes olid väga aktiivsed ütlesid, et see ei olnud maailma lõpp kui nad ikka ja jälle jõusaali ei jõudnud ja ei seadnud treeningut oma peamiseks eesmärgiks. See kergem lähenemine füüsilisele aktiivsusele võib märgatavalt suurendada treeningmotivatsiooni.

“Uuringul on oluline mõju sellele, kuidas me saame aidata naistel paremini treeninguid oma igapäeva elus prioritiseerida. Peame harima naisi, et nad liiguks viisil, mis neile energiat annab, mitte seda ära ei võta. On oluline anda edasi sõnumit, et igasugune liikumine on parem kui mitte midagi. Et suurendada motivatsiooni olla füüsiliselt aktiivne, peame aitama naistel saavutada tunde, et nad tahavad treenida aga mitte et nad peavad treenima.”

 

Artikli toob teieni ArtiaClinic – ilukirurgiale spetsialiseerunud erakliinik Viimsis

Kommentaarid

kommentaari