Hea MYBODY klient!

1. Ettevõtte kontakt ja juriidilised andmed

1.1. Mybody OÜ
Aadress: Tondi 84, Tallinn, 11316
Tel: +372 52 31960
E-mail: info@mybody.ee

1.2. REKVISIIDID

MYBODY OÜ

Aadress. Tondi 84, Tallinn, 11316

Tel. +372 56 458 688

Reg. nr. 12061662

Km. reg. nr. EE101498469

Nordea Pank  a/a 17002980218


2. Tingimuste ulatus ja üldsätted

2.1. Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad veebikaupluse pood.mybody.ee (edaspidi mybody.ee) klientide (edaspidi Ostja) ja veebikaupluse mybody.ee omanikfirma Mybody OÜ (edaspidi Müüja) vahel mybody.ee-st ostetavate toodete puhul tekkivate õigussuhete kohta. Neis tingimustes sätestatakse Müüja ja Ostja õigused ja kohustused, vastutus, kaupade omandamise ja nende eest tasumise tingimused, tarne- ja reklamatsioonikord ning üldinfomatsioon Müüja pakutavate teenuste kohta.

2.2. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ilma ette teatamata muuta või täiendada. Muutustest teavitatakse mybody.ee veebilehel ja need astuvad jõusse mybody.ee veebilehel avaldamise hetkest. Juhul kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2.3. Ostutingimustega saab alati tutvuda ja vaadata aadressil http://pood.mybody.ee/tarnetingimused.

2.4. Müüja ei ole ühelgi moel vastutav võimalike kahjude eest, mis tekkisid seetõttu, et Ostja ei ole käesolevaid Tingimusi lugenud.

2.5. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad mybody.ee veebikauplusest ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.


3. Lepingu sõlmimine

3.1. Ostu-müügi leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja on tasunud kauba eest esimese sissemakse Müüja pangakontole või sularahas Müüja volitatud esindajale.

3.2. Ostja kinnitab ennem ostu sooritamist kassas, et nõustub ja on tutvunud ostutingimustega.


4. Privaatsus ja isikuandmed

4.1. Isikuandmeid küsitakse kliendi nõusolekul alljärgnetavel viisidel

4.1.1. Konto registreerimisel (telefoninumber, e-post, aadress).

4.1.2 Ostu tegemisel (postiaadress, maksja aadres, maksja isiku andmeid).

4.2. Registreerimisel ja tellimisel sisestatud info on konfidentsiaalne ning infot ei jagata kolmandale isikule.

4.3. Enda sisestatud andmeid saate vaadata ja ise muuta enda konto alt. http://pood.mybody.ee/konto.

4.4. Enda tellimuste ajalugu ning tellimuste infot saate vaadata http://pood.mybody.ee/tellimuste-ajalugu.


5. Maksetingimuse ja toote eest tasumine

5.1. Kassas makse sooritamiseks valige endale meelepärane makseviis.

5.2. Meil on võimalik tasuda

5.2.1. Internetipanga kaudu (SEB pank, Swedbank).

5.2.2.Panga ülekandega (Nordea Pank - MYBODY OÜ a/a 17002980218).

5.3. Tellimus koostatakse ja pannakse teele kui arve on tasutud.

5.4. Tellimus tühistatakse, kui arve ei ole 5 päeva jooksul tasutud.


6. Hinnad

6.1. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

6.2. Transpordi hinnad

6.2.1. Tulete kaubale poodi ise järele 0€.

6.2.2. Smartpost 3,35€.

6.2.3. Omniva (Post24) 3,35€.

6.2.4 Eesti post ELS kuller 4,45€.

6.3. Transport on tasuta kui tellimus ületab 50€.

6.4. Tellimuse kogumaksumus kuvatakse kassas.


7. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

7.1. Kassas ja enne kassase minemist on võimalik ostukorvis olevaid tooteid eemaldada ja nende hulka muuta. Koguse muutmiseks kirjutage koguse lahtrisse soovitud number ja peale seda vajutage sinist nooltega ringikujulist nuppu.

7.2. Kui te olete välja valinud endale sobivad tooted, siis minge kassasse, vajutades paremal üleval olevat “Kassa” nuppu.

7.3. Kassas täita kõik vajalikud aadressi ja makse andmed. Tutvuge ja nõustuge Ostutingimustega ning vajutage nuppu “JÄTKA”. Seejärel kuvatakse teile kontrollimiseks tellimuse andmeid.

7.4. Olge Ostja andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.


8. Toote kohaletoimetamine


9. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

9.1. 14-päevane taganemisõigus ei kehti lepingule, mille esemeks on (VÕS § 53 lg 4):

9.1.1. sellise asja üleandmine, mis rikneb või vananeb kiiresti;

9.1.2. sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;

9.2. Kui tarbija ei saa asja tagastada kasutades 14-päevast taganemisõigust (näiteks tähtaeg on möödas või ei kohaldata lepingule taganemisõigust), on tal õigus esitada ettevõtjale pretensioon, kui asjal on ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus (puudus). Näiteks, kui selgub, et ettevõtja ei ole saatnud tema poolt tellitud toodet või toode ei vasta e-kaupluses olnud kirjeldusele või kui tootel ilmneb viga, ei pea tarbija tegema taganemisavaldust 14-päeva jooksul, vaid tarbija võib kasutada seadusest tulenevat pretensiooni esitamise õigust (VÕS § 218 lg 2).

9.3. Teil on õigus peale tellimuse eest tasumist kuid enne transpordi firmale edastamist oma tellimus tühistada, võttes ühendust punktis 1.1 kontaktidel. Teates on vaja teie nime ja tellimuse kuupäeva.

9.4. Ostjal on õigus toote kättesaamisest 14 päeva jooksul esitada toote/toodete kohta pretensioone. Pretensioonide või probleemide korras saate võtta ühendust punktis 1.1 kontaktidel.

9.5. Kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-post) kaebuses tuleb märkida:

9.5.1. tarbija nimi ja kontaktandmed;

9.5.2. kaebuse esitamise kuupäev;

9.5.3. kauba või teenuse puudus;

9.5.4. ettevõtjale esitatav nõue;

9.5.5. viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele (TKS § 19 lg 3, 4).

9.6. Kui Müüja leiab, et toode ei vasta nõuetele ja rahuldab Ostja pretenstiooni, siis tasub toote tagastamise transpordi kulud Müüja. Teisel juhul, kui pretensiooni ei rahuldata jääb toote tagastamise kulud Ostja kanda.

9.7. Ostjal on võimalik pretensioonide esitamiseks Müüja esindusse tulla aadressil Tondi 84, Tallinn, 11316 (Audentese Spordikeskuses).

9.8. Müüja vastutab toote nende puuduste eest, välja arvatud toiduainete, mis ilmnevad tootel 2 (kahe) aasta jooksul arvates selle Kliendile üleandmisest. Pretensiooni esitamise aluseks on Kliendile e-postiga saadetud arve-saateleht.

9.9 Müüja ei vastuta

9.9.1 Kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest.

9.9.2. Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel.

9.9.3. Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.

9.9.4. Tootel ilmnevate puuduste korral on Kliendil õigus nõuda Müüjalt toote puuduste likvideerimist (parandamist või asendamist puudusteta tootega). Juhul, kui Müüja ei ole suuteline toodet parandama ega asendama, on Kliendil õigus ostust taganeda ja nõuda raha tagastamist seadusega sätestatud korras.


10. Vastutus ja vääramatu jõud


11. Autorikaitse

11.1. Kõik mybody.ee tekstid on kaitstud autoriõigusega ning nende omavoliline kopeerimine on Autoriõiguse seadusest tulenevalt keelatud.

11.2. Soovist kasutada meie kodulehel olevaid tekste, fotosid ja ideid andke teade punktis 1.1 väljatoodud kontaktidel.


12. Muud tingimused

12.1. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

12.2. Teie ja Mybody OÜ vahel seoses Mybody veebipoe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.


Drive In MYBODY poodi
Teil on võimalik tulla ostetud kaubale järele MYBODY Audentese poodi  aadressil Tondi 84, Tallinn. 

Meeldivaid ja mugavaid oste soovides,
MYBODY.ee
MYBODY Audentese,
Tondi 84, Audentese Spordikeskuses.
info@mybody.ee
+372 56 458 688